Volgen

Ontwikkeling volgens de Scrum methode. Wat is dat?

Amgate werkt volgens de Agile methode (Scrum). Dit betekent dat websites en applicaties in een korte periodes (‘Sprints’) ontwikkeld worden. Daarbij ligt de focus op het zo snel mogelijk zo veel mogelijk waarde toevoegen aan het product (‘Business Value’).

 

Het Amgate ontwikkelteam bestaat uit 2 of meer ontwikkelaars en een ProductOwner. De ProductOwner maakt samen met de klant (en eventueel andere stakeholders) een lijst van de eisen en taken, en werkt deze uit in zogenaamde user stories. Dit zijn korte beschrijvingen van de gewenste functionaliteiten. Deze user stories gaan vervolgens naar het ontwikkelteam. Het ontwikkelteam maakt voor elke user story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkeltijd die nodig is om de userstory te ontwikkelen.

 

Na inschatting zal de ProductOwner de stories met de opdrachtgever bespreken. Voor elke sprint worden de stories in een volgorde van belangrijkheid gezet (Backlog). De story die de meeste toegevoegde waarde oplevert zal als eerste moeten worden opgepakt. Het ontwikkelteam zal hierna starten met het ontwikkelen van de stories door het starten een zogenaamde Sprint. Uitgangspunt daarbij is dat het ontwikkelteam in aaneengesloten dagen, volledig gefocussed werkt aan de verdere doorontwikkeling van het product. Na afloop van de sprint geeft het team een demo van de ontwikkelde functionaliteit aan de klant. De functionaliteit zal na acceptatie door de klant live worden gezet waarmee de sprint is afgerond.

 

Het Scrum framework is iteratief. Zo wordt er gewerkt in korte periodes van 1 tot 3 weken. Iedere Sprint wordt een werkende functionaliteit opgeleverd. Door de korte iteraties is er veel eerder inzicht in de voortgang van het project en wordt er sneller en efficiënter meer waarde gecreëerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.