Volgen

Begrippenlijst

Algemeen

 • Project Omgeving binnen evisit die speciaal aangemaakt wordt voor één event. Alle aspecten van de registratieprocedure (van website tot deur) worden in een project ingericht.
 • Organisator Het bedrijf of de afdeling waardoor een event wordt georganiseerd. Onder die naam wordt een organisator aangemaakt. Aan die ene organisator worden alle events gekoppeld die door dat bedrijf/die afdeling, dus die organisator, worden georganiseerd.
 • Sjabloon (t.b.v. e-ticket) Een opgemaakt PDF document waar vaste gegevens op worden weergegeven. Dit is meestal een afbeelding (header), korte routebeschrijving, locatie adres etc. Deze wordt gekoppeld in evisit en als iemand een ticket besteld, dan ontvangt de bezoeker het opgemaakte ticket.
 • E-ticket Electronische toegangskaart. Deze worden in evisit aangemaakt en, indien gewenst, na aanmelden verzonden. Hierop staat de naam van het e-ticket en de prijs. Indien gewenst kan hier ook de naam van de klant op weergegeven worden. Tevens wordt ook het PDF sjabloon met de standaard gegevens weergegeven op het e-ticket.
 • Badge (label) Een persoonlijk label waarop de bedrijfsnaam en de volledige naam van de bezoeker op wordt geprint. Dit label wordt op een vooraf ontworpen en gedrukte badge geplakt.
 • Sessie Een onderdeel van het hoofdprogramma. Denk aan een event waar tijdens verschillende workshops worden georganiseerd. Voor die workshops kan een sessie aangemaakt worden, zodat ook van die onderdelen de registratie gecontroleerd kan worden. Aan een sessie kan een maximaal aantal te bestellen kaarten worden gekoppeld en een prijs.
 • Registratieformulier Alle vragen die een bezoeker moet invullen om toegang te verkrijgen. Een registratieformulier kan bestaan uit verplichte en niet verplichte vragen.
 • Registratie URL Uniform Resource Locator: een gestructureerde naam die naar een stuk data verwijst. In evisit maken we bij de inrichting van een project een URL aan, zodat we alle aangemaakt tickets, sessies en het registratieformulier in gescheiden en overzichtelijke stappen middels één link (URL) op een website kunnen plaatsen. Uiteraard is een URL flexibel en hoeven niet alle eerder aangemaakte gegevens getoond te worden. Dit bepaal je zelf.

 

Sjablonen

 • Badgemailer
 • Dymo label 99012
 • E-ticket bezoeker Dit sjabloon wordt altijd gekoppeld aan een bezoekers e-ticket. Wanneer je dit sjabloon kiest zal binnen de standaard van evisit altijd de naam van het ticket getoond worden, de prijs en een barcode. Deze gegevens staan op een vaste plek, vandaar de naam sjabloon.
 • Onsite badge
 • Passbook
 • E-ticket exposanten

 

E-tickets

 • Online kaart E-ticket bezoekers die online (website) wordt verkocht/aangeboden
 • Onsite kaart E-ticket bezoekers die op de dag van het event op locatie wordt verkocht/aangeboden
 • Kassa kaart E-ticket bezoekers die uit de eigen kassa van de organisator komt
 • Directe toegangskaart E-ticket bezoekers die toegang geeft zonder registratie

 

Registratieformulier

 • Afhankelijke vraag of verborgen vraag Dit soort vragen wordt alleen getoond bij het geven van een bepaald antwoord. Bijvoorbeeld: Komt u met partner, Ja/Nee. Als iemand Ja antwoord dan wordt gevraagd naar de naam van de partner. Als iemand Nee antwoord, dan gebeurt er niets. Deze afhankelijke vragen kunnen ook verplicht worden gemaakt. Indien de vraag niet getoond wordt, telt deze ook niet mee in de registratie en dus wordt er geen melding gegeven dat een vraag nog beantwoord moet worden. Deze optie is erg handig voor registraties waar bij naar verschillende sectoren, meningen wordt gevraagd.
 • Attribuut Het vaste lijstje dat getoond wordt als je het registratieformulier opent zijn vaste attributen. Dit zijn gegevens die standaard gevraagd (kunnen) worden tijdens een registratie. Verplichte attributen zijn Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. De overige attributen kun je zelf actief en/of verplicht maken als je dat wilt. Een attribuut in evisit is dus een standaard gegevens wat vrijwel altijd nodig is om een registratie te voltooien.

In het registratieformulier kunnen er verschillende soorten (typen) vragen aangemaakt worden. Deze verschillende typen worden hier toegelicht:

 • Tekstveld Een standaard tekstveld waarin tekst getypt kan worden. Denk hierbij aan namen, dieetwensen, korte opmerkingen
 • Groot tekstveld Een tekstveld wat groter is en waar dus ook meer tekst in getypt kan worden. Denk hierbij aan feedback op een event of een motivatie voor een bepaald antwoord op een vraag.
 • Keuzelijst Een dropdown met meerdere antwoorden. Je kan slechts één antwoord kiezen.
 • Keuzerondjes Verschillende antwoorden worden met selectierondjes weergegeven. Slechts één antwoord kan gekozen worden. Een goed voorbeeld is een Ja/Nee vraag.
 • Meerkeuzelijst De lijst met antwoorden wordt in een klein frame weergegeven. Middels de knop Ctrl kunnen er meerdere antwoorden gekozen worden.
 • Selectievakjes De antwoorden worden met selectievakjes weergegeven. Ook hier is het mogelijk meerdere antwoorden te kiezen.
 • Sectie Deze optie geeft de mogelijkheid om het registratieformulier in delen op te breken. Stel er is een gedeelte waar naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd en daarna naar werkgerelateerde gegevens, dan kun je middels een sectie een zin toevoegen. Hier is geen antwoordmogelijkheid aan verbonden. Denk aan ‘Hieronder worden vragen gesteld die te maken hebben met…’. De zin wordt dik gedrukt weergegeven om de sectie duidelijk weer te geven.
 • IBAN Middels dit type wordt naar een IBAN nummer gevraagd. Het nummer wordt ook gecontroleerd. Er mogen geen spaties of kleine letters in het IBAN nummer staan.

 

Relaties/exposanten

 • Relatie Een relatie is in de taal van evisit een genodigde. Iedereen die een uitnodiging dient te ontvangen is een relatie. Als er daadwerkelijk ook uitnodigingen via evisit worden verzonden, dan importeren wij de genodigdenlijst bij Relaties.
 • Exposant Denk hierbij aan een beurs waar verschillende bedrijven een stand hebben. Dit zijn de exposanten. De gegevens van de exposanten kun je toevoegen in evisit en hen toegang geven tot uitnodigingen die ze kunnen versturen naar eventuele bezoekers.

 

Communicatie

 • Systeembericht Dit is een bericht dat automatisch na een bepaalde handeling verzonden worden. Denk hierbij aan een automatische bevestiging per e-mail na aanmelden of afmelden. De teksten maak je zelf op.
 • Mailing Dit is een e-mailbericht dat handmatig naar een bepaalde groep mensen (relaties of bezoekers) verzonden wordt. De opmaak doe je zelf en ook het moment van verzenden kun je zelf bepalen.
 • Enquête Een vragenlijst die bijvoorbeeld na afloop van een event kan worden rondgestuurd om erachter te komen of de bezoekers de beurs of het event geslaagd vonden. In evisit is een enquête altijd anoniem.
 • Registratiewebsite Hier kun je een standaard registratiewebsite opmaken. Dit aan de hand van vaste sjablonen per paginasoort. Aan de registratiewebsite wordt bijvoorbeeld weer de URL gekoppeld, zodat de genodigden zich kunnen registreren via jouw eigen gemaakte website.

 

Resultaten

 • Bezoekers Een bezoeker is iemand die zich via de registratiepagina/-URL heeft aangemeld. Deze persoon heeft dus een e-ticket gekozen, alle vragen beantwoord in het registratieformulier en vervolgens een bevestiging met e-ticket ontvangen.
 • Sessiebezoeker Dit is iemand die zich voor het event heeft aangemeld en daarbij ook is aangemeld voor bijvoorbeeld een workshop die aangeboden werd tijdens de registratie. Let op: de gegevens van een sessiebezoeker staan dus ook bij Bezoekers, want daar is het toegangsticket aan gekoppeld. Afhankelijk van de inrichting ontvangt een sessiebezoeker één toegangsticket met daarop de verschillende sessie weergegeven of de bezoeker ontvangt één toegangsticket en voor iedere sessie een extra los e-ticket.
 • Selecties Een selectie is een lijst van gegevens die je maakt aan de hand van voorwaarden. In evisit maken we selecties voor het versturen van een mailing. Bijvoorbeeld alle e-mailadressen die beginnen met een a óf met een b, enzovoorts. Tevens kun je bij Resultaten; Selecties ook een selectie maken en die selectie uit de lijst verwijderen. Indien je een verkeerde import hebt gedaan, kun je alle records makkelijk in één keer verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.